Provádíme výuku a výcvik žadatelů o řidičské oprávnění skupiny D

Výuka a výcvik probíhají v budově Jablonexu na adrese: Palackého 3145, Jablonec nad Nisou a v budově základní školy na adrese: Na Podlesí 1480, Kadaň. Obsah a rozsah teoretických hodin a praktického výcviku se řídí zněním zákona č.247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

PŘEDMĚTY TEORETICKÉ VÝUKY

  • předpisy o provozu vozidel
  • ovládání a údržba vozidla
  • teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • zdravotnická příprava

PŘEDMĚTY PRAKTICKÉHO VÝCVIKU

  • řízení vozidla
  • praktická údržba vozidla
  • zdravotnická příprava

Přijetí do výcviku a zahájení kurzu
Před zahájením výuky a výcviku je třeba vyplnit přihlášku (žádost o přijetí k výuce a výcviku) a absolvovat lékařské vyšetření ošetřujícím praktický lékařem.
Formuláře jsou k dispozici na níže uvedených odkazech, nebo k vyzvednutí v autoškole.
Ukončení kurzu
Kurz je ukončen po absolvování všech teoretických a praktických hodin. Zákonem je dán minimální počet hodin výuky a výcviku, které jsou započítány v ceně kurzu. Pokud se žadatel po absolvování základního výcviku necítí být 100% připraven, je možno po domluvě s autoškolou absolvovat kondiční jízdy. Cena kondiční jízdy je uvedena v ceníku.
Zkouška žadatele o ŘO
Zkouška probíhá na Magistrátu města Jablonec nad Nisou a je složena ze tří částí:

  1. Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích
  2. Zkouška z ovládání a údržby vozidla
  3. Zkouška z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem

Každá dílčí zkouška je hodnocena stupněm „Prospěl“ nebo „Neprospěl“. K získání ŘO je nutné úspěšně absolvovat všechny tři dílčí zkoušky. V případě, že je žadatel v některé z dílčích zkoušek hodnocen stupněm „Neprospěl“, provádí se opravná zkouška pouze z této dílčí zkoušky. Ceny za provedení opravných zkoušek jsou uvedeny v ceníku.

Ceník

Cena kurzu zahrnuje: absolvování všech teoretických a praktických hodin výuky a výcviku, přistavení vozidla k první závěrečné zkoušce a zapůjčení výukových materiálů.

Cena kurzu nezahrnuje: správní poplatek za provedení zkoušky hrazený Magistrátu, platby za kondiční jízdy a platby za provedení opravných zkoušek

Ceník – rozšiřující výuka a výcvik
R B/D 21 500,- Kč
R C/D 18 000,- Kč
 
Kondiční jízdy pro držitele ŘO sk. D
Skupina D 700,- Kč / 45 min.
 
Zkouška
  Platba Magistrátu Platba autoškole
První zkouška 700,- Kč v ceně kurzu
Opravná zkouška PPV - 100,- Kč OÚV - 200,- Kč PJ - 400,- Kč PPV - 100,- Kč OÚV - 200,- Kč PJ - 500,- Kč
 
Prostoj vozidla
Prostojem vozidla se rozumí nedostavení se v domluvený čas na jízdu bez předchozí omluvy. Jízdu lze ze strany žadatele zrušit nejpozději den před zkouškou do 15:00 Cena prostoje: 700,- Kč

Naše společnost je oprávněna provádět vstupní a pravidelná školení v rámci zdokonalovaní profesní způsobilosti řidičů pro řidiče skupiny D.
Pro bližší informace o začátcích kurzů a cenách, prosím, kontaktujte zástupce autoškoly.


Soubory ke staženíAutobusová doprava s.r.o. Podbořany
Dělnická 946
Podbořany
441 01

Telefon / Fax  - +420 415 214 311
Email: autoskola@adpodborany.cz

Jednatelka společnosti: Ing. Radka Janáčková
Tel: 727 831 615

© 2015 ADP - Autobusová doprava s.r.o. Podbořany